Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet utgjøres av en semesteroppgave. Oppgaven skal integrere kjønnsperspektiv og fordypningsfag. Emnet KFL2041 kan kun tas av studenter som er i sitt siste semester på programmet Tverrfaglige kjønnsstudier, og som ikke har noe eget integreringsemne/fordypningsemne på sin fagfordypning. Emnet kan ikke tas som fritt emne, eller generellt av studenter utenfor TKS programmet. Emnet kan ikke tas av privatister
Studenter på fagfordypninger i engelsk litteratur, filosofi, idehistorie, kulturhistorie, pedagogikk og religion tar emnet som intgreringsemne i sin fagfordypning. Hvis en annen fagfordypning er forhindret i å gi sitt fagfordypningsemne et semester tar også disse studentene dette emnet og får det godkjent i sin 80 gruppe.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne bruke sin faglige kompetanse innen fordypningsfaget kombinert med et kjønnsperspektiv til å skrive en selvstendig valgt semesteroppgave innen et tema som godkjennes av veileder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun for studenter på BA i Tverrfaglig kjønnsstudier med emnet i sin studieplan. 

Overlappende emner

Emnet inngår som et obligatorisk emne ved studieretningen Kjønn med fagfordypning for de fordypningsfagene som ikke tilbyr egne integreringsemner.

Undervisning

Undervisningen består i veiledning i forbindelse med semesteroppgaven. Studenter får veiledning enkeltvis ved STK . Studentene velger selv 500 sider pensumtekster i forbindelse med semesteroppgaven. Pensum og problemstilling skal godkjennes av veileder  innen en fastsatt frist. Emnet går over hele semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Studenten skal levere en semesteroppgave på 10-15 sider (ca 450 ord pr. side, mellom 4500 - 6750 ord totalt, referanser og forside kommer i tillegg, linjeavstand 1.5, skriftpkt 12.) Semesteroppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterbeskrivelser for KFL2041

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 07-08

Annet

Emnet forutsetter at studenten er i avslutningen av bachelorstudiet på Bachelorprogram i Tverrfaglige kjønnsstudier.  KFL2010 Feministisk vitenskapsteori og obligatorisk emne med kjønn fra fagfordypning må enten være tatt på forhånd eller tas parallelt. Studenter som har fagfordypningsfag som tilbyr bacheloroppgave som en del av fagfordypningen har ikke anledning til å ta KFL2041.

Emnet gjennomføres såfremt det er påmeldte studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk