80-gruppe – Kristendom (80KRDOM)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Velg minimum ett av følgende emner:

Inntil 20 sp velges fra en liste over godkjente religionsemner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet