Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bibelen, med Det gamle og Det nye testamentes skrifter inneholder mange ulike sjangere. Bibelforskere bruker derfor en rekke ulike metoder og perspektiv for å lese disse tekstene, både historiske og litterære metoder. Gjennom arbeide med sentrale tekster vil dette kurset gi en innføring i ulike lesemåter og øvelse i selvstendig bruk av dem.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenten kjennskap til utvalgte bibelske tekster, kjennskap til tolkningsmetoder og ferdighet i å anvende dem. Den nytestamentlige delen av kurset vil gi utvidet kjennskap til evangeliene og Åpenbaringsboken i Det nye testamente. Disse tekstene leses med vekt på deres fortellerteknikk og narrative verden. Den gammeltestamentlige delen av kurset vil gjennomgå sentrale passasjer fra Exodus (2 Mosebok) og Jobs bok. Ved utvalget er det særlig tatt hensyn til tekster som har potensiale til å engasjere moderne lesere, og som inspirerer til arbeid med ulike litterære og resepsjonshistoriske lesemåter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende TFF1004 – Hellige tekster.

Undervisning

Obligatorisk arbeidskrav:

Studenten skal levere inn to refleksjonsnotat, hver på 750 ord, om bibeltekster fra pensum. Et fra Det gamle og et fra Det nye testamentet.

I løpet av semesteret skal studentene skrive en oppgave på minimum 2500 ord. Halvveis i semesteret leveres det inn et førsteutkast. Mot slutten av semesteret leverer studenten inn den endelige versjonen av oppgaven. Oppgaven skal være relatert enten til Det gamle eller Det nye testamente.

 

Eksamen

Semesteroppgave minimum 2500 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

 

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Høst 2017

Eksamen

Vår 2019

Vår 2018

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter