80-gruppe – Tsjekkisk (80TSJ)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kombinerer tsjekkisk språk, litteratur, samfunn og kultur. Språkemnene gir deg bred kunnskap om tsjekkisk grammatikk og språkbruk samt et tsjekkisk ordforråd på nivå B2 i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). I tillegg får du kjennskap til litteratur, kultur og samfunn i Tsjekkia og andre land i det sentrale og østlige Europa.

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av fem emner (50 studiepoeng) i tsjekkisk språk, litteratur, samfunn og kultur, samt et obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng). Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Deretter tar du fordypningsemner på 2000-nivå.

I første semester tar du emnene TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 og TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2. I andre semester tar du emnene TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3 og SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn. I tredje semester reiser du på utveksling til et universitet i Tsjekkia og tar emner tilsvarende 30 studiepoeng, hvorav minimum 20 studiepoeng må være innen tsjekkisk språk, og minimum 10 studiepoeng må være fordypningsemner. I fjerde semester tar du TSJ2000 - Tsjekkisk tekstkultur, eller du kan velge å forlenge utenlandsoppholdet med ett semester. 

Utenlandsopphold

I denne emnegruppen inngår et obligatorisk utvekslingsopphold ved Karlsuniversitetet i Praha.  Du reiser ut i tredje semester og har mulighet til å forlenge med fjerde semester. Obligatoriske forkunnskapskrav for studieopphold i utlandet er 60 studiepoeng i avlagte eksamener hvorav 30 studiepoeng skal være emner i tsjekkisk språk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1
TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2
TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn
TSJ2000 - Tsjekkisk tekstkultur
 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)

Oppbygging av 80TSJ til og med høsten 2016:

Til og med høsten 2016 hadde 80-gruppen i tsjekkisk en annen emnekombinasjon.

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)

Endringen av 80TSJ består i at emnene SEU2310 – Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan og SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (nedlagt) utgår. To nye emner, TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3 og TSJ2000 - Tsjekkisk tekstkultur, inngår i 80TSJ. Studenter med opptak til og med høsten 2016 må følge den reviderte 80-gruppen i tsjekkisk.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen i tsjekkisk utgjør en fordypning innen studieretningen Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk på bachelorprogrammet Europeiske språk (bachelor).

Kvalifisering for videre utdanning

80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk (master - to år), studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning)