Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utdyper kunnskapen om tsjekkisk grammatikk og gir en grunnleggende innføring i tsjekkisk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekt legges på lesning av enklere tsjekkiske tekster, enkle samtaler på tsjekkisk og oversettelse av elementære tekster fra norsk til tsjekkisk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du utdypet kunnskap om de viktigste områdene i tsjekkisk grammatikk
  • kjenner du reglene for hvordan tsjekkisk skrives og uttales
  • kan du lese enklere tsjekkiske tekster med god uttale
  • kan du oversette enklere tsjekkiske tekster til norsk
  • kan du kommunisere på tsjekkisk om enkle dagligdagse temaer og forstå og bruke enkle ord og uttrykk
  • kan du stille og svare på enkle spørsmål om dagligdagse situasjoner og kommunisere på en meget enkel måte
  • har du et utvidet ordforråd som du kan bruke til å skrive enkle frie tekster over et selvvalgt emne.

Når du har tatt dette emnet samt TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 vil du være på nivå A2-B1 på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 eller tilsvarende. 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av en time forelesning og en time seminar (én dobbelttimer) i uken i 14 uker. Emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Instituttet tar forbehold om at undervisningen og eksamen kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte studenter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Hver uke gis det en skriftlig innleveringsoppgave; du må levere minst 10 av 14 oppgaver. I tillegg skal du også avlegge en muntlig og en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen. 

Du vil få en innføring i å arbeide med tsjekkisk tastatur før eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ordbok er tillatt

Eksamensspråk

Norsk og tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Instituttet tar forbehold om at undervisningen og eksamen kan bli avlyst dersom det ikke er nok påmeldte studenter.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk