80-gruppe – Tyrkisk språk (80TYRS2)

Om emnegruppen

Tyrkiske språk, som snakkes i et stort område fra Egeerhavet i vest til Sibir i øst, har sin opprinnelse i det østlige Sentral-Asia. I det moderne Tyrkia har tyrkisk blitt skrevet med det latinske alfabet siden 1928. Religiøse og kulturelle forhold har ført til at de fleste tyrkiske språk inneholder flere arabiske og persiske ord, men de fremmede elementene er sterkt redusert i Tyrkia i dag i forhold til de tyrkiske språkene i øst og osmansk-tyrkisk, det tidligere skriftspråket i Tyrkia.

I studiet av tyrkisk språk legges det vekt på:

  • å gi intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive moderne tyrkisk
  • å få full oversikt over grammatikk- og setningsstrukturer
  • oversettelse av tyrkiske tekster
  • formidle kunnskap om språk, litteratur, samfunn og kultur i Tyrkia

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av seks obligatoriske emner som bygger på hverandre. I det fjerde semesteret reiser du på utveksling til Tyrkia som en del av emnet TYR2010 – Tyrkisk D.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

TYR1010 – Tyrkisk A (10 sp) Emnet går første gang 2020

TYR1020 – Tyrkisk B (10 sp) Emnet går første gang 2021

TYR1030 – Tyrkisk C (10 sp) Emnet går første gang 2021

TYR2010 – Tyrkisk D (30 sp) Emnet går første gang 2022

TYR3010 – Tyrkisk E (10 sp) Emnet går første gang 2022

TYR3020 – Tyrkisk F (10 sp) Emnet går første gang 2023

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet i Middle East Studies