Kort om emnet

Emnet består av et intensivt studieopphold i Tyrkia på vårsemesteret som strekker seg over 14 uker. Under studieoppholdet i Tyrkia ligger hovedvekten av undervisningen på tale- og lytteferdigheter og gjennomgåelse av tyrkisk grammatikk. Studieoppholdet i Tyrkia avsluttes med en skriftlig og en muntlig eksamen på UiO.

Oppholdet ved Ege University i Izmir gir et møte med den tyrkiske kulturen på nært hold og er en integrert del av emnet.

Informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

PP fra informasjonsmøte om utveksling våren 2022

Hva lærer du?

  • Avansert kunnskapsnivå i grammatikk
  • Evne til å føre samtaler på middels høyt nivå
  • Lese og forstå middels avanserte tekster
  • Skrive tekster om et gitt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb, må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i Tyrkia. Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen i TYR1030 - Tyrkisk C. Les også informasjonen om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYR1030 – Tyrkisk C, eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 25 timer undervisningen i uken over 14 uker som består av grammatikkforelesninger, lesing av tekster, samt muntlige og skriftlige øvelser.

Det vil ikke bli gitt fritak fra det obligatoriske utenlandsoppholdet. For å fullføre en fordypning i tyrkisk språk er dette oppholdet nødvendig for å nå læringsmålet i emnegruppen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte til undervisningen

  • Bestått avsluttende test under studieoppholdet

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen som foregår ved UiO i mai. 

Det blir gitt en samlet karakter i emnet. Muntlig eksamen teller 50 prosent og skriftlig eksamen teller 50 prosent.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Merk at det ikke er mulig å ta opp igjen bare én av eksamenene (muntlig eller skriftlig eksamen). Dersom du skal ta eksamen på nytt må du ta både muntlig og skriftlig eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Tyrkisk og engelsk