Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tyrkisk B viderefører innføringen i moderne Tyrkia-tyrkisk for studenter som har avlagt eksamen i TYR1010 - Tyrkisk A. Hovedvekten ligger på grammatikk og beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig. I tillegg vil det bli gjennomgått noe mer kompliserte morfologiske og syntaktiske strukturer.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å kunne:

  • ha oversikt over grunnstruktur og grammatikk i moderne tyrkisk
  • bruke et utvidet ordforråd i moderne tyrkisk
  • føre enkle samtaler
  • lese og forstå korte tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYR1010 – Tyrkisk A 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYR1110 – Tyrkisk 1 (nedlagt)

Undervisning

Totalt 6 timer undervisning i uken:

  • Seminarundervisning: 5 timer seminarundervisning
  • Teaching assistent: 1 time

Undervisningen består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av korte tekster, samt muntlige og skriftlige øvelser.

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier for god faglig uttelling.

Våren 2022: Vi tilbyr et gratis og nyttig kurs i akademisk norsk. Kurset vil bidra til å utvikle de akademiske skriveferdighetene dine. Vi anbefaler seminaret særlig til studenter som har videregående utdanning fra andre land enn Norge. Kurset vil starte opp i februar, og ha undervisning på tirsdager kl 10:15-12:00. Påmelding via nettskjema innen 1. februar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kvalifiseringsprøver:
    • Bestå minst en av to kvalifiseringsprøver. Det er obligatorisk oppmøte til begge kvalifiseringsprøvene. NB! Ved gyldig fravær på kvalifiseringsprøvene tilbys det kun en ekstra mulighet for å ta kvalifiseringsprøven.

Informasjon om datoer for kvalifiseringsprøver vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær på en obligatorisk aktivitet, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen består av tre deler. Du må bestå alle tre delene for at eksamen som helhet skal være bestått.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledninger

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og tyrkisk