Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På Tyrkisk C jobber vi videre med moderne tyrkisk språk, skriftlig og muntlig, grammatikk, og tekstlesing. I tillegg vil flere og mer kompliserte syntaktiske strukturer bli introdusert.

Hva lærer du?

 • Kunnskap om kompliserte grammatiske strukturer i moderne tyrkisk
 • Kunne føre en samtale om et kjent tema
 • Å lese og forstå avisartikler
 • Skrive korte tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYR1020 – Tyrkisk B, eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYR1120 – Tyrkisk 2

Undervisning

 

Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Seminarundervisning: 5 timer seminarundervisning
 • Teaching assistent: 1 time

Undervisningen består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt muntlige og skriftlige øvelser. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning. Tyrkisk-studiet krever jevn og god studieinnsats og selvstudium. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn

 • To kvalifiseringsprøver

  • Bestå minst en av to kvalifiseringsprøver. 
 • Obligatorisk oppmøte til begge kvalifiseringsprøvene
  • Ved gyldig fravær på kvalifiseringsprøvene tilbys det kun en ekstra mulighet for å ta kvalifiseringsprøven.

Informasjon om datoer for kvalifiseringsprøvene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra obligatoriske aktiviteter må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen består av tre deler. Du må bestå alle tre delene for at eksamen som helhet skal være bestått.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og tyrkisk