Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – MN Geografi (MN40-GEG_GEG)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i geofag, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av naturgeografi. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emnegruppen er revidert og gjelder fra høsten 2010. Se informasjon om den gamle emnegruppen og overgangsordning.

Merk at denne emnegruppen ikke tar opp nye studenter fra 2018.

Emner i emnegruppen

Studenter på bachelorprogrammet i arkeologi og konservering må velge GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) for å få 40-gruppen godkjent som en del av programmet.

Studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi må velge GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) eller GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) for å få 40-gruppen godkjent som en del av programmet.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.