GEG2230 – Romleg analyse av geografisk informasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en spesialisering i romlig analyse av geografisk informasjon, med vekt på analyse av geofaglige prosesser. Det legges vekt på kunnskap innenfor interpolasjon, geostatistikk og generering/analyse av digitale terrengmodeller (DEMs).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du

 • redegjøre for forskjellen av vektor og raster data, og hvordan de kan brukes i romlig analyse
 • kunne interpolere geografiska data, og anvendte mer avansert geostatistikk
 • kunne generere og analysere en digital terrengmodell basert på punkter eller linjer med høydeinformasjon
 • forstå prinsipper og anvende en multi-kriteria analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesing og øvingar i starten av semesteret. Inntil 4 obligatoriske skriftlig øvelsesoppgaver som må være godkjent før du kan gå opp til skriftlig eksamen. Emnet vert samordna med GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført).

Eksamen

To skriftlige obligatoriske oppgaver (teller til sammen ca 40%). Opp til 4 skriftlige labrapporter som må bestås for at du skal få gå opp til avsluttende eksamen. Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) (ca 60%). Endelig karakter vert sett etter ei samla vurdering av eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)