Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i atmosfærens og havets fysikk. Det tar også for seg de viktigste av de kreftene som beveger et flytende medium på en roterende jord, dvs. som skaper vind i atmosfæren og strøm i havet. I tillegg diskuteres bevegelser som ikke er vesentlig påvirket av jordrotasjonen, som strøm i elver og sig av isbreer, transport av vann i løsmasser og olje i porøse bergarter, samt konveksjonsbevegelsen i Jordas indre som årsak til drift av kontinentalplatene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kjenner du til skydannelse, fronter og utvikling av sykloner
 • har du hørt om koplede atmosfære-hav fenomener som El Niño/La Niña
 • kjenner du til bølgefenomener som vindsjø og destruktive tsunamier.
 • har du hørt om den dynamiske utviklingen av jordens klima, og de mulige menneskeskapte endringer av klimaet
 • har du fått en forståelse av grunnleggende dynamiske prosesser knyttet til bevegelse av luft, vann, isbreer og magma på Jorda.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MAT1001

Overlappende emner

Overlapper delvis GF101 og GF111. Studenter som tar GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt), får 3 studiepoeng for GF101 og 3 studiepoeng for GF111. 3 studiepoengs overlapp med G100.

Undervisning

Undervises over ett semester (15 uker) med 6 undervisningstimer per uke. Forlesninger og gruppeøvelser/kollokvier.

Eksamen

To hjemmeeksamener, som begge må bestås for at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen, og som hver teller ca 15%, og en avsluttende skriftlig 3 timers eksamen som teller ca 70%, og må bestås. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de tre eksamensdelene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert høsten 2013 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Undervises siste gang høsten 2017

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2019. 

Undervisningsspråk

Norsk