Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i generell geologi. Det blir lagt vekt på geologiske prosesser og materialer samt forståelse av geologiske kart. Kurset omfatter alle fysiske, kjemiske og biologiske forandringer på alle skalaer av betydning for jordas indre struktur og ytre former, etc.

Hva lærer du?

Emnets mål er å bygge opp en grunnleggende forståelse i geologi som kan benyttes i videre geofaglige studier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emne må tas før feltkurs/ekskursjon i GEO1020:

For studenter som tar GEO1020 våren 2013 eller senere gjelder at GEO1020 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med kunnskaper tilsvarende 2KJ fra videregående skole.

Overlappende emner

Emnet ses i sammenheng med GEO1011 ved praktisering av tregangersregelen.

Undervisning

2 dobbelttimer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken og 3-4 enkeltdager med obligatoriske ekskursjoner.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i feltkurs/ekskursjon er det et krav at følgende emne må være bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltkurs/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Opptil 3 kursoppgaver, essays, framføringer eller deleksamener teller 30 % av avsluttende karakter. Skriftlig avsluttende eksamen (4 timer) teller 70% av avsluttende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2013 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt, undervist siste gang våren 2017.

Undervisningsspråk

Norsk