40-gruppe – Statistikk (STK40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i statistikk, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av statistikken. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emner i emnegruppen

For deg som starter på 40-gruppen høsten 2017:

Hvis STK1100 allerede er tatt som en del av en annen emnegruppe, velges to emner blant listen ovenfor. 

 

For deg som startet på en 40-gruppe før høsten 2017:

STK2120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt)/STK1120 - Statistiske metoder og dataanalyse 2 (videreført) eller STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser/STK1130 - Modellering av stokastiske prosesser (videreført) kan byttes med ett av følgende emner:

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.