STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse

Kort om emnet

STK1110 gir en innføring i statistisk tenkemåte og en oversikt over sentrale statistiske modeller og metoder. Studentene får innsikt i det teoretiske grunnlaget for metodene for å analysere data, og de lærer å gjøre slike analyser i praksis ved å bruke programpakken R. STK1110 er en naturlig fortsettelse av STK1100 og gir grunnlag for å ta videregående emner innen statistikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • forstår du tankegangen bak punkt- og intervallestimering, kan du finne momentestimatorene og maksimum likelihood-estimatorene for enkle statistiske modeller, og du kjenner egenskapene til maksimum likelihood-estimatorene for store utvalg
 • kjenner du tankegangen for testing av hypoteser, kan du velge og gjennomføre tester, kan du utføre styrkeberegninger for enkle hypotesetestingsproblemer, og du kjenner til likelihood ratio-testen og dens egenskaper for store utvalg
 • kan du analysere parvise data og data for to utvalg, og du forstår det teoretiske grunnlaget for de statistiske metodene
 • kan du bruke lineær og logistisk regresjon til studere sammenhengen mellom en responsvariabel og en eller flere forklaringsvariabler, forstår du det teoretiske grunnlaget for enkel lineær regresjon, og du kjenner til hvordan teorien for multippel lineær regresjon kan studeres ved å bruke matriseregning
 • forstår du tankegangen for parametrisk og ikke-parametrisk bootstrap, og du kan bruke bootstrap til å beregne standardfeil og intervallestimater

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 10:34:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk