Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

STK1110 gir en innføring i statistisk tenkemåte og en oversikt over sentrale statistiske modeller og metoder. Studentene får innsikt i det teoretiske grunnlaget for metodene og de lærer å bruke programpakken R til å analysere data fra en rekke praktiske situasjoner. STK1110 er en naturlig fortsettelse av STK1100 og gir grunnlag for å ta videregående emner innen statistikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • forstår du tankegangen for punkt- og intervallestimering, kan finne momentestimatorene og maksimum likelihood estimatorene for enkle statistiske modeller, og kjenne egenskapene til  maksimum likelihood estimatorene i store utvalg;
 • forstår du tankegangen for testing av hypoteser, kan bestemme tester og utføre styrkeberegninger for enkel hypotesetestingproblemer, og kjenne til likelihood ratio testen og dens egenskaper i store utvalg;
 • kan du analysere parvise data og data for to utvalg og forstår det teoretiske grunnlaget for de statistiske metodene;
 • kan du bruke lineær og logistisk regresjon til studere sammenhengen mellom en responsvariabel og en eller flere forklaringsvariabler, forstår det teoretiske grunnlaget for enkel lineær regresjon, og kjenner til hvordan teorien for multippel lineær regresjon kan studeres ved å bruke matriseregning;
 • forstår du tankegangen for parametrisk og ikke-parametrisk bootstrap og kan bruke bootstrap til å bestemme skjevhet, standardfeil og intervallestimater i praktiske situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning/datalab hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk