Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

110-gruppe – Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-OBL-2014)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet samfunnsøkonomi fra og med høst 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (100 studiepoeng)

Valgfritt emne (10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i samfunnsøkonomi kvalifiserer deg til å søke om opptak til masterprogrammet Economics, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i samfunnsøkonomi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.