40-gruppe – Europastudier (40-EURO)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en tverrfaglig innføring i problemstillinger knyttet til temaer som har med Europa og EU å gjøre. Tematikken blir belyst ved hjelp av emner innenfor fagområdene statsvitenskap, historie og jus. Sammensetningen av emnegruppen er beregnet på studier i samfunnsvitenskap og humaniora, men kan være relevant også for andre studieretninger.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne (10 studiepoeng)

Du kan velge fritt mellom de resterende emnene, men maksimalt to HIS-emner: