60-gruppe – Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT60-NOR)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i norsk i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i norsk på grunnskolen.

Emnegruppen gir grunnleggende kunnskaper om nordisk, særlig norsk språk og litteratur fra de eldste tider og fram til i dag. Emnegruppen har også et ferdighetsaspekt, både ved at studentene selv skal produsere tekster på begge de norske målformene og ved at de skal vurdere andres tekster.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 4 obligatoriske emner, tilsammen 50 studiepoeng, samt et valgfritt emne av 10 studiepoeng.

De 4 obligatoriske emnene er:

10 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-NOR