Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på populasjonsgenetikk, utviklingshistorie og evolusjonær økologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne hovedtrekkene i livets utvikling på jorda og forstå hvordan arter dannes
 • Kjenne hovedprinsippene innen populasjonsgenetikk, herunder å kunne utføre beregninger for avvik fra Hardy-Weinberg likevekt (F-statistikk) og tolke resultatene evolusjonært, samt å kunne beregne evolusjonære likevekter og deres stabilitetsegenskaper i en-locus modeller for naturlig seleksjon
 • Kjenne hovedprinsippene innen fylogenetisk analyse og kunne tolke fylogenetiske trær
 • Kjenne de ulike seleksjonsmekanismene som påvirker levende organismers evolusjon og de ulike nivåer seleksjon kan virke på (gener, individer, familiegrupper, grupper og taxa)
 • Kjenne hovedprinsippene innen kvantitativ genetikk og kunne utføre beregninger for evolusjon av fenotypiske karakterer basert på seleksjonsgradienter, arvelighet  og genetisk kovarians
 • Fått erfaring med å sette seg inn i en faglig problemstilling ved hjelp av litteratursøk og formidle fagkunnskapen i form av en vitenskapelig tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til emnet, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med bred biologisk bakgrunn.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen om du har spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, essay-skriving, oppgaveløsing i kollokvier, dataøvelser og andre øvelser. Dataøvelser med innleveringer har obligatorisk deltagelse.

Emnet bruker Canvas. Frem til semesterstart vil informasjon bli gitt på emnets semesterside.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

To obligatoriske oppgaveinnleveringer som må godkjennes. Ett essay karaktersettes (teller 30 %). Essayet må leveres sammen med et egenerklæringsskjema, der du skriver under på at teksten er din egen. Les mer om regler i forhold til fusk her. Oppgavene leveres i Canvas.

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) i slutten av semesteret, vekt 70 %. To obligatoriske oppgaver og ett essay må leveres for å få ta avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk emneevaluering Våren 2010.

Rapport fra 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2019

Emnet erstattes delvis av BIOS1140

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk