90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i fransk (UVM5-LEKT90-FRA)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen i fransk utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet (LeP). Du kan velge om du skrive masteroppgave innen fransk språk, franskspråklig litteratur eller Frankrike-studier (områdestudier). Du må levere prosjektskisse om temaet for masteroppgaven og denne skal godkjennes av fagmiljøet før veileder tildeles.

Merk at noen av emnene på 4000-nivå er heisemner. Det vil si at de også finnes som emner på bachelornivå og overlapper mot mastervarianten. Har du tatt et slikt emne på 2000-nivå som en del av bachelorgraden, har du ikke anledning til å ta det på nytt som en del av mastergraden. Det fremgår av emnebeskrivelsen om det er slik overlapp.

For veiledning I valg av emner eller andre spørsmål, ta kontakt med studiekonsulenten i fransk.

Emner i fransk språk har kode FRA41XX. Emner i franskspråklig litteratur har kode FRA43XX eller FRA44XX. Emner i områdekunnskap har kode FRA45XX. Oversikt over hvilke emner som tilbys finner du her.

Hvis du ønsker å velge ett emne fra et annet fagområde enn fransk, kontakt studiekonsulent.

For studenter med opptak 2009-2010, se denne emnegruppen.

Emner i emnegruppen

Masteroppgave

Obligatoriske emner:

SPRÅK

Hvis du skal skrive masteroppgave om et språklig tema velger du minst 30 studiepoeng i fransk språk i 8. semester. I 9. semester tar du de obligatoriske emnene.

LITTERATUR

Hvis du skal skrive masteroppgave om et litterært tema bør du vlege minst 20 studiepoeng i franskspråklig litteratur i 8. semester. I 9. semester tar du de obligatoriske emnene.

OMRÅDEKUNNSKAP

Hvis du skal skrive masteroppgave om innen områdekunnskap bør du avlegge minst 20 studiepoeng i fransk områdekunnskap i 8. semester. I 9. semester tar du de obligatoriske emene.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen fransk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.