FRA4107 – Oversettelse norsk-fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for emnet er praktisk oversettelse til fransk av ulike norske tekster på masternivå. Det legges vekt på grammatisk korrekthet, utvidelse av ordforråd, det rent idiomatiske samt språkregistrer og kontrastive aspekter. Oversettelsesmetode vil hente inspirasjon fra profesjonell oversettelse. Sentrale særtrekk ved franske tekster og strategier for å finne gode oversettelser til fransk vil bli belyst. Sentrale deler av et teoriverk inngår i pensum.

 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Gjøre rede for sentrale særtrekk ved franske tekster og strategier for å finne gode oversettelser til norsk
  • Oversette fra norsk til fransk på et høyere nivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk språk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (samlet i dobbelttimer) i 14 uker.

Det er obligatorisk oppmøteplikt på minst 11 av de 14 dobbelttimene, og det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen. 

Du skal også levere to oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager. Besvarelsen skrives på fransk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2003

Annenhver høst fra høsten 2019

Eksamen

Annenhver høst fra 2003

Annenhver høst fra høsten 2019

Undervisningsspråk

Fransk