FRA4002 – Franske tenkere i det 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i noen av de viktigste ideene og utviklingslinjene i fransk tenkning gjennom det 20. århundre, med eksempler fra forskjellige fag og kunnskapsområder der fremtredende tenkere har satt dagsorden for en internasjonal teoridebatt. De teoretiske perspektivene vil således være mangfoldige og omfatte både faginterne nyvinninger og grenseflater mot andre fag, inkludert teorienes virkningshistorie.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du: 

  • redegjøre for grunntrekk i fransk tenknings historie i det 20. århundre
  • forklare sammenhenger mellom enkeltfag og andre fagområder
  • identifisere fagspråk (terminologi, perspektiv) i teoritekster
  • vurdere forholdet mellom ideenes historiske interesse og kunnskapsmessige aktualitet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller annet relevant masterprogram.

Undervisning

Adgang til undervisning

Forelesning/seminar i 14 uker. Det er obligatorisk å levere en oppgave på mellom fire og fem sider som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Lesher om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen er en muntlig eksamen, der hele pensum kan prøves, og prestasjonen som helhet evalueres av to sensorer.

Det tas forbehold om at denne kan avholdes i Zoom høsten 2020.

Sensorveiledning

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk