40-gruppe – Pedagogikk (40PED)

Om emnegruppen

Emnegruppen i pedagogikk består av en rekke valgfrie emner som du kan velge mellom. Du kan kombinere emner fra de ulike kategoriene slik du selv ønsker. Noen av emnene er satt sammen i en faglig fordypning med felles tematikk. 

Målgruppen for denne emnegruppen er studenter fra studieprogram der det er mulig å velge en 40-gruppe fra andre fagområder. Alle emnene kan også velges av studenter på studieprogrammet i pedagogikk. 

Emner i emnegruppen

Du kan velge mellom disse emnene og selv bestemme hvordan du kombinerer dem:

Innføring i pedagogikk

Metodeemner

Pedagogisk psykologi

Utdanning, danning og oppvekst

Kunnskapsutvikling, arbeidsliv og teknologi

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Endringer i emnegruppen

Det er gjort en flere endringer i emnene i 40-gruppen siden den ble opprettet. Hvis du har tatt tidligere versjoner av pedagogiske emner, kan du sjekke om de kan godkjennes i 40-gruppe i pedagogikk.

Det vil være en del faglig overlapp mellom gamle og nye emner. Du er selv ansvarlig for å sjekke om emner du har tatt er overlappende med de nye emnene. Hvis du gjennomfører et emne som overlapper med emner du har tatt tidligere vil du ikke få nye studiepoeng registrert.