70-gruppe – Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg (UVB-PED-70-PEDPSYK)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen inngår som en av tre mulige fordypninger i bachelorprogrammet i pedagogikk og er en del av opptakskravet til studieretningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning i Masterprogrammet i pedagogikk.

Har du noen gang lurt på hvordan mennesker lærer og utvikler seg? Har du tenkt på at dette kan ha sammenheng med relasjoner til andre, for eksempel foreldre, jevnaldrende, barnehageansatte og lærere? I denne emnegruppen studerer du sentrale teorier og forskningsfunn knyttet til det pedagogisk-psykologiske fagfeltet. Vi arbeider med perspektiver og oppgaver knyttet til barn og unges språklige, intellektuelle og følelsesmessige utvikling. Du får innsikt i hvordan dette henger sammen med sosialisering, motivasjon og læring i settinger som barnehage, skole, hjem og fritid. Dette er relevant for å forstå hvordan foreldre og pedagoger kan legge til rette for barn og unges utvikling - og bidra til integrering.

Når du har fullført emnegruppen i pedagogisk-spykologi, skal du gå videre til Bachelorfordypningen PED3090. Der skal du fordype deg i temaet "Barn, unge og familier i krise". I videoen får du vite litt mer om dette emnet.

 

 


 

Emner i emnegruppen

Studieløp bachelorgraden i pedagogikk for deg som velger  fordypningen i pedagogisk psykologi

6. semester  PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk - med fordypningen "Barn unge og foreldre i risiko" i tillegg til fellesdel.
5. semester

PED2103 – Utvikling og læring; deltagelse og tilrettelegging i skole og barnehage 

eller utveksling

eller utveksling

4. semester PED1020 – Metode 2 PED2102 – Språk, flerspråklighet og tekstforståelse
3. semester PED1010 – Metode 1 PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PED1002 – Danning og utdanning
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. PED1001 – Læring og undervisning
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Bachelorprogrammet i pedagogikk. For studenter som begynte på studiet høsten 2017 eller senere.

Annet

Du kan reise på utveksling i 5.semester av bachelorprogrammet og erstatte PED2103 og PED2104 med emner som du tar i utlandet. Når du studerer i utlandet velger du emner som er relevante for fordypningen. Ta kontakt med studieveileder hvis du har spørsmål om utveksling.

Denne emnegruppen (eller studier med tilsvarende innhold) kvalifiserer til å søke på studieretningen innen pedagogisk psykologisk rådgivning i Masterprogrammet i pedagogikk hvis du i tillegg tar de obligatoriske emnene i Bachelorprogrammet i pedagogikk og fordypningen "Barn, unge og foreldre i risiko" i emnet PED3090 "Bachelorfordypning i pedagogikk.

Studieretningen innen pedagogisk psykologisk rådgivning på masternivå kvalifiserer til arbeid innen pedagogisk-psykologiskt rådgivning og administrasjon eller utredning innen dette feltet. Med en master i pedagogisk-psykologisk rådgivning kan du for eksempel søke jobb i virksomheter som Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ulike kompetansesentre.