70-gruppe – Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg (UVB-PED-70-PEDPSYK)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen inngår som en av tre mulige fordypninger i bachelorprogrammet i pedagogikk og er en del av opptakskravet til studieretningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning i Masterprogrammet i pedagogikk.

Har du noen gang lurt på hvordan mennesker lærer og utvikler seg? Har du tenkt på at dette kan ha sammenheng med relasjoner til andre, for eksempel foreldre, jevnaldrende, barnehageansatte og lærere? I denne emnegruppen studerer du sentrale teorier og forskningsfunn knyttet til det pedagogisk-psykologiske fagfeltet. Vi arbeider med perspektiver og oppgaver knyttet til barn og unges språklige, intellektuelle og følelsesmessige utvikling. Du får innsikt i hvordan dette henger sammen med sosialisering, motivasjon og læring i settinger som barnehage, skole, hjem og fritid. Dette er relevant for å forstå hvordan foreldre og pedagoger kan legge til rette for barn og unges utvikling - og bidra til integrering.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Bachelorprogrammet i pedagogikk. For studenter som begynte på studiet høsten 2017 eller senere.

Annet

Du kan reise på utveksling i 5.semester av bachelorprogrammet og erstatte PED2103 og PED2104 med emner som du tar i utlandet. Når du studerer i utlandet velger du emner som er relevante for fordypningen. Ta kontakt med studieveileder hvis du har spørsmål om utveksling.

Denne emnegruppen (eller studier med tilsvarende innhold) kvalifiserer til å søke på studieretningen innen pedagogisk psykologisk rådgivning i Masterprogrammet i pedagogikk hvis du i tillegg tar de obligatoriske emnene i Bachelorprogrammet i pedagogikk og velger pedagogisk-psykologi i den avsluttende fordypningen av studiet.

Studieretningen innen pedagogisk psykologisk rådgivning på masternivå kvalifiserer til arbeid innen pedagogisk-psykologiskt rådgivning og administrasjon eller utredning innen dette feltet. Med en master i pedagogisk-psykologisk rådgivning kan du for eksempel søke jobb i virksomheter som Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ulike kompetansesentre.