40-gruppe – Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er en av tre mulige fordypninger i bachelorprogrammet i pedagogikk.

Dagens utdanningssystem tilbyr barn og ungdom ressurser og utviklingsmuligheter som tidligere generasjoner ikke kunne forestille seg. Samtidig betyr det også at skolen og andre institusjoner organiserer en mye større del av livet enn tidligere.

I denne emnegruppen studerer du ulike sider ved utdanning:

  • hvordan det er å være deltaker i et stort utdanningssystem
  • hva målene med utdanning kan eller bør være
  • endringer i utdanning og oppvekst over tid
  • hvordan migrasjon og andre internasjonale forhold påvirker vårt eget utdanningssystem
  • hvordan skolen som arena fungerer

Vi utforsker området ved hjelp av både normative, historiske, teoretiske og empiriske perspektiver.

 

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Bachelorprogrammet i pedagogikk. For studenter som begynte på studiet høsten 2017 eller senere.

Annet

Emnegruppen egner seg godt til å kombinere med ett semester av studiet i utlandet der du tar faglig relevante emner. Dette passer best i 5. semester.

Du kan i tillegg til de 40 studiepoengene i emnegruppen ha 30 stp. med emner du tar på utveksling eller emner innen et selvvalgt fagområde.

Emnegruppen gir en god forberedelse for deg som ønsker å gå videre til en master i pedagogikk.