40-gruppe – Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er en av tre mulige fordypninger som inngår i bachelorprogrammet i pedagogikk.

Kunnskapssamfunnet kjennetegnes av at utvikling av kunnskap skjer i høyt tempo. Mennesker i alle aldre må forholde seg til ny kunnskap underveis i livsløpet og karrieren. Det satses på kompetanseheving og mobilisering på ulike nivå (individ, grupper, organisasjon, samfunn). Parallelt med denne utviklingen gir teknologien nye muligheter for læring samtidig som teknologiutviklingen er med på å endre grunnlaget for hva som er gjengs kunnskap.

I denne emnegruppen vil disse utviklingstrekkene danne grunnlaget for å studere

  • arbeidslivslæring og prosesser knyttet til organisasjonsutvikling og innovasjon
  • læring med teknologi i bred forstand

Veldig forenklet kan vi si at spørsmålet "Hva kan du?" er erstattet med "Hva kan du få til ved hjelp av nye verktøy og tenkemåter, og sammen med andre".

Møt Mervi Hasu, emneansvarlig på PED2801:

 

Emner i emnegruppen

Studieløp for deg som velger fordypningen Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi

6. semester  PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk
5. semester UTVEKSLING/   FRIE EMNER
4. semester PED1020 – Metode 2 PED2802 – Læring, design og teknologi
3. semester PED1010 – Metode 1 PED2801 – Kompetanse, arbeidsliv og innovasjon
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PED1002 – Danning og utdanning
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. PED1001 – Læring og undervisning
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen hører til Bachelorprogrammet i pedagogikk. I siste semester av bachelorprogramet tar du emnet PED3090 Bachelorfordypning i pedagogikk og bygger videre på emnegruppen ved å ta fordypningen  "Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi"

Annet

Emnegruppen egner seg godt til å kombinere med ett semester av studiet i utlandet der du tar faglig relevante emner. Dette passer best i 5. semester.

Du kan i tillegg til de 40 studiepoengene i emnegruppen ha 30 stp. med emner du tar på utveksling eller emner innen et selvvalgt fagområde.

Emnegruppen gir en god forberedelse for deg som ønsker å gå videre til en master i pedagogikk.