40-gruppe – Pedagogisk psykologiske emner (40PPR)

Om emnegruppen

Emnegruppen er obligatorisk for studenter som ønsker å kvalifisere seg til studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning på Masterprogrammet i pedagogikk. Emnegruppen inngår i opptaksgrunnlaget til master sammen med 80-gruppen i pedagogikk. Emnegruppen er reservert for studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk.Andre studenter kan tilbys plass ved kapasitet. Søknad direkte til instituttet for studenter som ikke har plass i programmet.

Emnene i emnegruppen kan godkjennes som emner i 40-gruppen i pedagogikk 40PED Ta kontakt med studieveileder ved behov for oppryddning i utdanningsplanen.

Merk at PED2130 Barn språk og tekstforståelse tilbys på engelsk i høstsemesteret.

Emnegruppen er under omlegging da dagens emner vil bli nedlagt over en periode på to år. Du kan se informasjon på hvert enkelt emnes semesterside om siste undervisningssemester for emnene. Informasjon om nye emner i pedagogikk vil komme i løpet av våren 2017.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Studenter med studierett på bachelorprogrammet i pedagogikk kan søke til denne emnegruppen gjennom Studentweb. Studentene må søke om plass hvert semester (undervisningsopptak).

Søkere som ikke har plass på bachelorprogrammet i pedagogikk som ønsker å gjennomføre emnegruppen for å kvalifisere seg til studieretningen på masterprogrammet, MÅ kontakte Institutt for pedagogikk for veiledning om innpasssøknad.