Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om prosesser som er relaterte til menneskers målrettede aktiviteter, og til hvordan mennesker øker forståelsen og kompetansen sin til å gjøre ting som de ønsker eller trenger å gjøre.

Undervisningen tar opp teori og forskning i tilknytning til ulike sentrale motivasjons- og læringsteoretiske perspektiver.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

etter du har fullført skal du

  • dokumentere kunnskap om læringsprosesser og motivasjonsfaktorer av sentral betydning for menneskets utvikling og atferd
  • ha innsikt i vitenskapelige målingsmetoder med relevans for disse prosesser
  • ha velbegrunnede og selvstendige oppfatninger og kunne bedømme teoretiske modeller og empiriske forskningsresultater referert til i faglitteraturen
  • forstå interaksjonen mellom motivasjon som selvstendig fagområde og samspillet med andre sentrale lærings psykologiske begreper

Ferdigheter

etter du har fullført skal du

  • dokumentere evne til anvendelse og praktisk innsikt i arbeidet med fagrelaterte oppgaver og dagligdagse problemstillinger
  • kunne bruke motivasjonsanalyser til å akkumulere og inspirere til ny læring
  • demonstrere presentasjonsteknikker gjennom framleggelse av ulike arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

etter du har fullført skal du

  • ha oppdatert kunnskap om og praktisk innsikt i bruk av motivasjon som verktøy for å fremme utvikling og læring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være tatt opp på bachelorprogrammet i pedagogikk for å få tilgang til å ta dette emnet.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogisk-psykologiske emner.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminar og obligatoriske oppgaver. Bruk av studentaktive arbeidsformer hvor problemutforming, presentasjon og diskusjon i tilknytningen til emnets arbeidskrav står sentralt i seminaret. Det forventes aktiv deltakelse. Du vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du blir syk eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med studieadministrasjonen for å avtale å beholde plassen. Kontaktinformasjon for studieadministrasjonen finnes på semestersiden under ”Kontaktinformasjon”.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Du skal presentere et selvvalgt problemstilling eller tema. Presentasjonene kan gjøres individuelt eller i grupper. De som presenterer individuelt får 10-15 minutter og de som presenterer i grupper får ca 15- 20 minutter til disposisjon. 

Frist for arbeidskravet og presentasjonsdatoene gjøres kjent ved semesterstart.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før du kan ta eksamen.

Korrekt sitat- og kildebruk

Hva er fusk?

Eksamen

Skriftlig 4-timers individuell eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren settes på basis av skriftlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne PED2110 vår 2016

Annet

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2016

Eksamen

Høst 2019

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2016

Dette emnet er under avvikling og tilbyr kun eksamen.  Eksamen for vår blir 29.04.2019 kl. 09.00 (4t). Påmelding til eksamen kan gjøres gjennom studentweb. 

Undervisningsspråk

Norsk