Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan arkeologisk forskning knytter seg til forståelse av kropp og kjønn innen humaniora og samfunnsfag generelt. Særlig tilstrebes en forståelse av forholdet mellom vitenskapens diskusjon av menneskekroppen og arkeologi som vitenskap, der de ulike teoretiske hovedretningene og deres forutsetninger blir satt i sammenheng med tolkninger og diskusjoner av arkeologisk materiale. På denne bakgrunn skal emnet gi en innføring i, og legge grunnlaget for videre diskusjon om, hvordan ulike aspekter ved kropp og kjønn som kategori kommer til anvendelse i sentrale debatter innen arkeologifaget.

Hva lærer du?

Emnet har som målsetning å arbeide fram og utstyre studenten med en grunnleggende forståelse av de viktigste teoretiske og metodiske verktøyene for tilnærming til kropp og kjønn i arkeologi. Emnet skal gi en god generell oversikt over sentrale arkeologiske diskusjoner, og samtidig gi mulighet for dybdeforståelse av disse. Dermed vil emnet gi en kvalitativ bakgrunn for å selvstendig å kunne håndtere problemstillinger som omhandler kropp og kjønn i forhold til arkeologisk kildemateriale.

Studenten må vise evner til selvstendig refleksjon over temaer og begreper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master i arkeologi

Overlappende emner

Undervisning

I alt 12 dobbelttimer fordelt på forelesninger, seminarer og veiledning. Emnet inngår i mastergraden for arkeologi som et fritt emne.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en 10 siders semesteroppgave. Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk.

Besvarelsen leveres i 2 papireksemplarer i eksepdisjonen. I tillegg leveres 1 eksemplar i Fronter i egen mappe. Alle besvarelsene skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk (1 eksemplar) legges ved papireksemplarene.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Det brukes en sensor, samt en bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

En student kan be om "begrunnelse, og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert i henhold til HFs rutiner for kvalitetssikring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk