HIS4040 – Skriveseminar, master i historie

Kort om emnet

Målet med dette emnet er å gi studentene nødvendig trening i skriving og arbeid med en lengre forskningstekst.

Underveis i undervisningen vil studentene skrive et utkast til en del av et kapittel til masteroppgaven, inntil ti sider. Disse kapittelutkastene blir benyttet som eksempler i undervisningen. Studentene skal så forbedre sine utkast og levere en endelig versjon til godkjennelse.

Hva lærer du?

 • Hvordan disponerer man oppgaven?
 • Hvordan skal sidene se ut?
 • Hvordan skriver man? Innledning, oppbygging, sitering, konklusjon.
 • Hvordan skriver man godt?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Historie (master - to år).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

For masterstudenter på historieprogrammet forventes det at HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie er avlagt og bestått semesteret før det avlegges eksamen i HIS4040.

Undervisning

Det gis undervisning i hvordan man skriver masteroppgave med utgangspunkt i tekster som studentene leverer. Du skal gi og motta kommentarer på kapittelutkast i undervisningen. Det forventes at du stiller forberedt og deltar alle undervisningsganger.

Obligatorisk aktivitet:

 • Innlevering av et førsteutkast til et kapittel, eller del av kapittel i oppgaven:
  • utkastet skal være på minimum 11 500 tegn uten mellomrom, inkludert referanser (5 sider á 2300 tegn).
  • Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Innlevering av kapittelutkast:

Innlevering av endelig versjon av kapittel/tekst:

 • Omfang: 20 500-25 500 tegn uten mellomrom (ca. 9-11 sider á 2300 tegn).
  • Forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg teller ikke med.

Innlevering av framdriftsplan: Studenten skal også levere inn en framdriftsplan for fullføring av arbeidet med masteroppgaven. Framdriftsplanen leverer du via dette nettskjema.

Framdriftsplanen skal inneholde:

 • Opplysninger om framdriften i arbeidet med masteroppgaven, kilde- og litteraturarbeid, tema-avgrensning og problemstillinger.
 • En plan for det videre arbeidet med masteroppgaven samt en tidsplan.

Den innleverte kapittelutkastet vurderes til bestått/ikke bestått av faglærer. Veileder skal lese og godkjenne fremdriftsplan før den leveres i nettskjema.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys siste gang høsten 2019.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk