HIS4060 – Kvantitativ tenkning i historiefaget

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantitativ tenkning og praksis i historiefaget. Emnet har tre deler:

(1) Allment om kvantitet i historieforskningen

(2) Beskrivende statistikk

(3) IKT i historieforskningen.

Hva lærer du?

I løpet av kurset lærer studenten å anvende de viktigste delene av beskrivende statistikk, det vil si populasjon og utvalg, gjennomsnittsmål, avvik og variasjon, vurdere forhold mellom variabler (korrelasjon) samt å presentere data i form av tabeller og grafer. Studenten vil etter å ha fulgt kurset kunne designe enkle databaser, bruke regneark i analyse av historiske data og utnytte utvalgte nettbaserte ressurser i historieforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Historie (master - to år).

Undervisning

20 timers (10 dobbelttimer) seminarundervisning.

Obligatorisk frammøte på minst 12 av 20 timer.

Eksamen

Semesteroppgave. Oppgaven gis av seminarleder ved undervisningsstart og leveres til angitt tidspunkt i Canvas. Semesteroppgaven vurderes som bestått/ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys uregelmessig. Det er uvisst når/om emnet vil tilbys.

Undervisningsspråk

Norsk