Dette emnet er nedlagt

HIS4154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra 1380 til 1814 var Norge i union med Danmark. I tiden etterpå og helt fram til i dag har norske historikere diskutert forholdet mellom det dansk-dominerte regimet og Norge/nordmennene. Dette er en interessant debatt som gir et fargerikt innsyn i sentrale trekk ved norsk historiediskusjon, der det både har vært hevdet at Norge ble utbyttet, eller til og med utsatt for politiske forbrytelser, og at unionen var til stor fordel for Norge og nordmennene.

Ikke minst spennende er det å undersøke hvordan historikerne har argumentert og i hvilken grad de har vært påvirket av ideologiske strømninger i sin samtid. Vi finner her en rekke tolkninger av hovedtrekkene i den historiske utviklingen. Tolkningene har særlig dreid seg om hva historikerne har lagt mest vekt på, dvs. hva de har ment var viktig i historien. I sum gir det et uvanlig representativt innsyn i norsk historieforskning og dansketidshistorie.

Hva lærer du?

Du vil få et godt kjennskap til de ulike historikernes tolkninger og hvordan de har begrunnet dem. Emnet klargjør hva historikerne har lagt vekt på når de har formulert sine tolkninger. Det viser at historikerne har blitt påvirket av sine miljøer og av trender i ideologi og forskning. Dermed vil du kunne plassere det historikerne har skrevet i en større sammenheng, i forhold til deres egen samtid og til andre historikere. Slik får du både oversikt og innsikt både i litteraturen og forskningen om dansketiden, og det vil utvikle evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og akademisk skriving.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002 (nedlagt). På semestersiden til HIS2154 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk