Dette emnet er nedlagt

HIS4161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Freden i Frederiksborg 3. juli 1720, etter Den store nordiske krig, danner et vannskille i norsk historie. Fra midten av 1500-tallet og inntil da hadde landet stadig vært involvert i kriger, etterpå fulgte en fredstid som med noen få unntak har vart helt til i dag. I emnet Den lange fredstiden ser vi nærmere på det norske samfunnet i de ca. åtti første årene av denne fredstiden – et samfunn som var meget forskjellig fra det moderne Norge, men allikevel peker fremover mot det  på mange måter. Hva karakteriserte den økonomiske og demografiske utviklingen, hvordan artet det eneveldige styret som ble utøvd fra København, seg, og – endelig – hva betydde freden for samfunnsutvikling og levekår?

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne: 

 • gjøre rede for den økonomiske utviklingen i Norge ca. 1720–1800 og vise kjennskap til begrepet «merkantilisme».
 • gi en oversikt over befolkningsutviklingen i perioden og drøfte i hvilken grad sykdom eller sult forårsaket kriseårene.
 • presentere og ta stilling til forskjellige synspunkter på det eneveldige styret av Norge              
 • reflektere over fredens betydning for samfunnsutvikling og levekår i Norge ca. 1720–1800

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å få opptak til dette emnet må du ha masterkompetanse.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av tolv dobbelttimer seminarundervisning. Studentene forventes å delta aktivt i timene.

Obligatorisk muntlig aktivitet:

 • alle skal holde minst ett forberedt innlegg.

Kvalifiseringsoppgave:

 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom)
 • vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer.
 • Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes.
 • Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Studentene må ha avlagt godkjent muntlig aktivitet og kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

 

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk