Dette emnet er nedlagt

HIS4174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva ble konsekvensene for Amerika av europeernes komme? Og hvilken type, eventuelt hvilke typer samfunnsformasjoner vokste fram i Den nye verden utover på 1500-tallet og senere? Mer generelt, hvilke store linjer er det mulig å avdekke i perioden mellom 1492 og 1820-årene? Endelig: hvordan kan vi forklare det faktum at de spansk- og portugisisk-dominerte områdene i Sør-og Mellom-Amerika rev seg løs fra sine respektive "moderland" på begynnelsen av 1800-tallet og ble til en serie selvstendige stater? (omvendt: de fleste øyene i Karibia fortsatte å være underlagt europeiske styre. Hvorfor så denne forskjellen?)

Tilnærmingen til hele emnet vil altså være problematiserende, samt - så langt det er mulig - også sammenliknende. Med dette menes at et hovedmål vil være å forsøke å sette det som skjedde i Latin-Amerika og Karibia inn i hva vi kan kalle for den større globale kontekst. Det sentrale overordnede spørsmålet vi må stille oss er om, eventuelt i hvilken grad, de strukturer som vokste fram under kolonitiden, overlevde uavhengigheten; og mer generelt hvorvidt de bidrar til å forklare Latin-Amerikas "underutvikling".

Hva lærer du?

Studentene må kunne gjøre rede for de store linjene i Latin-Amerikas og Karibias historie mellom 1492 og 1820-årene. De må spesielt kunne gjøre rede for de sentrale samfunnsformasjoner og hvordan de forandret seg over tid. De må endelig opparbeide seg en forståelse av begrepet kulturkollisjon og hva det betydde rent konkret for de berørte menneskene.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene) (nedlagt). På semestersiden til HIS2174 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Eksamen

vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk