KONS2021 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk II) - erstattet av KONS2061

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

SISTE mulighet for å ta eksamen i dette emnet vil være høsten 2008. Eksamensmelding skjer via StudentWeb.

Emnet er konsentrert om problematikken rundt forebyggende konservering i museer og gallerier. Den omhandler betydningen av kontroll over miljøet for bevaring av kulturgjenstander og gir en innføring i metoder for effektiv magasinering (RF, T og forurensing).

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenten en innføring i forebyggende konservering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på emnegruppen 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG). Se også nedenfor under Annet

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha gode leseferdigheter i engelsk og kunne orientere seg i tysk/og eller fransk litteratur

Undervisning

Undervisning foregår i form av forelesninger og ekskursjoner. 14 timer totalt.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til konservering-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet anbefales tatt sammen med KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (nedlagt)

Emnet inngår i 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG). Det er egne frister for opptak til denne emnegruppen.

Minimum 5, maksimum 35 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2008

Siste mulighet for å ta eksamen er høsten 2008.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk