Dette emnet er nedlagt

KONS4020 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk 4)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar detaljert for seg hvordan omgivelsene i et museum kan kontrolleres, slik at skadelig miljøpåvirkning kan forhindres, og stabile oppbevaringsforhold ivaretas. Studentene introduseres for en systematisk tilnærming til hvordan miljøtrusler kan identifiseres og blokkeres gjennom tilstandsanalyser, kost-nytteanalyser og risikoberegning rettet mot beskyttelse av kulturverdier.

Forelesningene og seminarene vil blant annet inkludere: Gjennomføring av konserveringsstrategier, standardisering av samlingstilsyn, metoder for miljøkontroll, tilstandsundersøkelser, utlån av museumsgjenstander, katastrofeplanlegging, integrert skadedyrkontroll.

Hva lærer du?

Kurset skal sette studentene i stand til å identifisere og anslå de potensielle miljøfarer en museumssamling utsettes for, samt kjenne de viktigste og mest relevante tiltak som kan treffes for å forhindre disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 18 doble forelesninger og seminartimer. I tillegg vil studentene i løpet av semesteret gis 4 arbeidsoppgaver. Oppgavebesvarelsene samles i studentenes mappe, og diskuteres med studentene individuelt.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Eksamen

Studentene får en eksamensoppgave i begynnelsen av semesteret som de arbeider med i gruppe. Eksamen er det ferdigstilte gruppearbeidet, som leveres til oppsatt frist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til konservering-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Kurset er obligatorisk i første semester ved masterstudiet i både maleri- og gjenstandskonservering.

Maksimum 12 studenter, tatt opp til mastergradsstudiet i konservering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master