Dette emnet er nedlagt

KONS4031 – Nedbryting i arkeologisk funnmateriale

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nedbrytning eller bevaring av gjenstandsmateriale avhenger av to faktorer: materialets egne egenskaper, og egenskaper i det omgivende miljø. Emnet konsentrerer seg om det sistnevnte, og gir en introduksjon til henholdsvis nedbrytende og bevarende faktorer og deres virkninger på arkeologisk materiale.
Stikkord for kursinnholdet er: Introduksjon til nedbrytningsfaktorer, biologisk aktivitet. Nedbrytende faktorer i arkeologisk funnmiljø: vann, oksygen, surt og basisk, redoks-prosesser, salter, temperatur, vektbelastning. Bevarende forhold i arkeologisk funnmiljø: fravær av vann, oksygen, bevegelse og fluktuasjoner. Nærvær av vann, salter og andre levninger. Pseudomorfisk erstatning. Hurtignedbrytning ved utgravning: endringer av vanninnhold, eksponering for oksygen, lys, biologisk aktivitet. Langtidsnedbrytning av utgravet materiale. In situ-bevaring og overdekking (reburial).
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap om skade- og nedbrytningsprosesser i arkeologisk materiale i uutgravet tilstand, samt under og etter utgravning. Dette kreves for en mer omfattende forståelse av overlevelsesbetingelsene for arkeologisk funnmateriale, og for å kunne forklare hvorfor artefakter er blitt nedbrutt både før og etter utgravning. Det settes krav til god fremstillingsevne og selvstendig analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram, og faglig fordypning på bachelornivå innen arkeologi eller etnologi (80-gruppe eller tilsvarende), samt 40-gruppen i bevaring og gjenstandskunnskap

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer og forelesninger, sammen med studentene som tar emnet KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (nedlagt).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas opp maks 30 studenter på KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (nedlagt) og KONS4031 – Nedbryting i arkeologisk funnmateriale (nedlagt) tilsammen.

Emnet kan tas som et fritt valgt emne innenfor mastergraden i kulturhistorie

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk