KONS4042 – Konsolidering og stabilisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de teoretiske og praktiske sider ved konsolidering og strukturell stabilisering av malerier. Løsninger lansert i historiens løp for behandling av skader oppstått i maleriets stratigrafi, samt løsninger for å forebygge slike skader (herunder deres intensjoner, ulemper og fordeler) gjennomgås.

Studenten studerer et utvalg av typiske eksempler, øves i diagnose, og utprøver under veiledning flere av dagens metoder for konsolidering og stabilisering.

Maleri på tre og lerret utgjør hoveddelen av undervisningen. Denne vil omfatte:

 • Mekaniske konflikter mellom underlag og billedlag, årsaker og strukturelle konsekvenser
 • Behandlingsmetoder for maleri på tre (parkettering, ”marouflage”, overføring til nytt underlag, impregnering, klimabarrierer m.m.)
 • Behandlingsmetoder for maleri på lerret (konsolidering, kantdublering, impregnering, behandling av rifter m.m.)
 • Maleriet som helhetlig struktur (gjenstand) og som billedflate
 • Materialer, metoder og reversibilitet
 • Forebyggende inngrep
 • Kursorisk gjennomgang av metoder for maleri på andre underlag (mur, metall, papir)

Hva lærer du?

Det forventes at studenter vil være i stand til å

 • formulere hvordan malerier fungerer som sammensatte og strukturelle problemer
 • gjenkjenne karakteristiske symptomer på strukturelle skader i malerienes lagstruktur
 • skille mellom strukturelle endringer forårsaket av naturlig aldring av malerienes originale materialer og av tidligere behandlinger
 • anvende et hierarki av diagnostiske metoder for å forklare og dokumentere ulike strukturelle skadetyper, -årsaker og -omfang
 • problematisere og diskutere foreslått behandling i forhold til relevant litteratur
 • begrunne ulike behandlingstiltak
 • gjennomføre og dokumentere de vanligste av dagens metoder for stabilisering og konsolidering
 • kommunisere samtlige resultater ved å benytte akademisk terminologi og fremstillingsform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas av masterstudenter på Malerikonservering (studieretning).

Maksimum 6 studenter, tatt opp til mastergradsstudiet i malerikonservering

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Malerier til demonstrasjoner og øvelser skaffes av emneansvarlige.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Eksamen

Emnet har integrert vurdering i form av en mappe. Mappen skal leveres to ganger, en gang for hvert semester.

Etter første semester skal mappen inneholde

 • konserveringsrapport(er) fra atelierarbeid
 • oppgave
 • korte rapporter fra alle besøk, omvisninger og demonstrasjoner
 • 1 essay

Mappen skal godkjennes etter første semester.

Etter andre semester skal mappen være utvidet med ytterligere arbeider. Innholdet av de ytterligere arbeidene bestemmes av faglærer ved semesterstart. Den endelige mappen leveres i et samlet pdf-dokument ved semesterslutt.

Mappene diskuteres med studentene individuelt.

Mappene leveres i Inspera

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Studentene får 2 timers individuell mappegjennomgang med sensor etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Høst 2020

Emnet går over to semester, oppstart annenhver høst.

Eksamen

Annenhver vår fra 2003

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk