KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på å støtte utviklingen av studentens masterprosjekt. Ferdighetene fra tidligere emner vil tas i bruk for å utvikle masterprosjektet videre. Formen vil avhenge av om prosjektet er behandlings-, forsknings- eller analysebasert.

Hva lærer du?

Etter fullført emne er det forventet av studentene er i stand til å:

  • Forsvare en bestemt tilnærming til konserveringsbehandling, bruk av materiale eller vitenskapelig eksperiment basert på naturvitenskapelige prinsipper
  • Tilpasse eller modifisere eksisterende teknikker og metoder ved bruk av ferdigheter i problemløsninger for å tilpasse dette til en bestemt gjenstand, behandling eller eksperiment
  • Utføre og stadig vurdere konserveringsbehandling og vitenskapelige eksperimenter til en hensiktsmessig standard og under avgrenset veiledning
  • Ta ansvar for beslutninger på en dag-til-dag-basis
  • Utvikle formelle løsninger for organisering av data innen masterprosjektet i konservering (databaser, tabeller, spørreundersøkelser, osv)
  • Forsvare utvalget av gjenstander, analysemetoder og tilnærminger til egen forskning
  • Sette i gang eksperimenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering

Undervisning

Undervisning gis i form av 1-3 fellessamlinger og individuell veiledning. Studenter har krav på 4 veiledningstimer med veileder.

I løpet av semesteret skal studentene levere 3 kvalifiseringsoppgaver som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet har mappevurdering.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk