Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil hovedvekten ligge på hvordan Ibsen og hans tekster blir brukt i praksis, i teatret, på film, i politiske og kulturelle kamper av både progressiv og reaksjonær art, som gjenstand for sensur, som merkevare, som del av skoleverket, som del av diplomati og Norgesfremme. Emnet handler med andre ord om hvordan fenomenet «Ibsen» inngår i en rekke forskjellige praksiser, og hvordan disse er innvevd i politikk, kulturmøter og maktkamper. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå hvordan en litterær klassiker som Ibsen stadig brukes i praksis
  • Analysere både tekster, teaterforestillinger og filmer
  • Forstå kulturmøter og hvordan klassikere endrer seg når de blir del av nye kulturer
  • Bruke både tradisjonelle humanistiske metoder og metoder hentet fra digital humaniora
  • Undersøke litterære klassikeres funksjon i politiske og kulturelle kamper og endringer

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IBS2210 – Ibsen i praksis

Undervisning

Digital undervisning

Det gis 28 timers undervisning i form av forelesninger og seminarer. Aktiv bruk av Canvas er en integrert del av undervisningen.

En mer detaljert presentasjon av pensum og undervisningsplan finnes i Canvas, som må sjekkes regelmessig for ukentlige oppdateringer, aktiviteter, innspilte videoer, forelesninger, filmvisninger etc. Her kunngjøres studentaktiviteter som påkrevd hverandrevurdering og frivillige diskusjoner i forlengelsen av seminarene. Kvalifiseringsoppgaven skal leveres inn i Canvas. Ytterligere informasjon gis av emneansvarlig.

Aktiv deltagelse i undervisningen forventes, men er ikke obligatorisk for å kunne ta eksamen og teller følgelig ikke for den endelige karaktersettingen. Diskusjoner finner sted muntlig underveis i undervisningen, i Zooms «breakout rooms,» og i diskusjonstråder i Canvas.

Emneansvarlig og undervisere er tilgjengelige på e-post eller i Canvas utover seminarene.

Software og hardware i online undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en mappeeksamen bestående av to tekster. Studentene vil motta tilbakemelding på mappen i løpet av semesteret. Tekstene kan omarbeides frem til endelig innlevering. 

En kvalifiseringsoppgave må bestås for å gå opp til eksamen. 

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk