Dette emnet er nedlagt

ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du får arbeide med enklere greske og latinske tekster fra en rekke tematiske områder. Vi vil vise deg hvordan du kan gjøre nytte av din grunnkompetanse i klassiske språk når du studerer og forsker innen kultur- og historiefag. Hvordan bruker du egentlig ordbok, kommentarer, bibliotek og digitale verktøy og hvilken effekt får det på studieobjektet ditt? Emnet er rettet mot studenter innenfor kultur- og historiefag som ønsker å gjøre bruk av klassiskfilologiske arbeidsmetoder i sitt virke.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • bruke ordbok aktivt
  • forstå og kunne anvende enklere kommentarlitteratur
  • forstå og kunne anvende digitale biblioteker og verktøy (for eksempel Perseus, bibsys)
  • gjøre nytte av filologisk metode i konkrete problemstillinger innenfor kultur- og historiefag
  • lese enklere greske og latinske tekster fra en rekke områder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Vi tar opp maksimalt 25 studenter og prioriterer deg som går på bachelor i antikk kultur og klassiske språk og deg som har valgt emnet som del av en av støttegruppen i gresk eller latin; 40GRES - gammelgresk eller 40LATS2 - latin.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar emnet samtidig med GRE1102 - Innføring i gresk eller LAT1100 - Innføring i latin

Emnet kan også tas etter at du har bestått innføring i gresk eller latin, men merk at undervisningen er lagt opp til at du følger et av innføringsemnene parallelt. Du kan ikke ta dette emnet før du tar innføring i gresk og latin, fordi vi legger opp til at du tilegner deg språkkompetanse fortløpende i semesteret.

Undervisning

Emnet er et praktisk ferdighetsemne og vi legger opp til seminarer og gruppearbeid (til sammen 28 timer) i tillegg til at du leverer individuelle besvarelser.

Undervisningen gis av en lærer fra klassiske språk. Universitetsbibliotekets fagreferent for klassiske språk og lærere fra kultur- eller historiefag kan også bidra til emnet.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

  • frammøte til undervisning: minimum 10 av 14 ganger. Søknad om dispensasjon behandles ikke. Du er selv ansvarlig for å skrive deg på frammøteprotokollen.
  • kvalifiserende muntlig presentasjon: Du og dine medstudenter blir inndelt i grupper. Gruppene forbereder og gir en presentasjon.

Eksamen

Eksamen er en mappe som består av tre individuelle besvarelser på ca 3 sider à 2.300 tegn. Besvarelsene leverer du i løpet av undervisningsopplegget  i Fronter .

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Insituttet har samlet emnevalueringene på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang våren 2016.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk