Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det filosofiske studiet av estetiske problemstillinger: Først historisk og generelt, hvor slike spørsmål som Hva er mimesis?, Hva er det skjønne?, Hva er kjennetegnet ved en smaksdom?, Hva er det sublime?, Hva er kunst? diskuteres. Dernest systematisk og spesielt hvor et filosofisk estetisk perspektiv anvendes på forskjellige kunstformer som bildende kunst, musikk og litteratur. Dette kan ha særlig interesse for kunst-, musikk og litteraturstudenter.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten å være i stand til å identifisere de spesifikt estetiske problemer i forbindelse med forståelsen av de enkelte kunstarter og kunstverker

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Våren 2006 vil studenter med opptak på filosofiprogrammet ha førsterett til deltakelse. Studenter med opptak på andre studieprogram kan delta hvis det skulle være ledige plasser.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper 5 sp med FIL1102.

Undervisning

14 dobbeltimer forelesninger. Dessuten arrangeres det ekskursjoner til virkelige kunsthendelser: Ultima-festivalen, Astrup Fearnley muséet, etc. En forfatter og en komponist, eventuelt en billedkunstner vil også bli invitert inn i selve undervisningen.

Eksamen

Innlevert semesteroppgave som består av (maks) 3 sider innlevert etter første halvdel av kurset, og (maks) 7 sider innlevert helt til slutt. Dette gir grunnlag for karakterfastsetting. Veiledning tilbys. Dessuten kreves det godkjent resultat på to multiple choice-prøver, én i slutten av hver halvdel av kurset.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak. Men kravet om godkjent multiple choice-prøve kan alternativt oppfylles ved registrert oppmøte 4 av 7 ganger i første halvdel av kurset, og 5 av 7 ganger i siste halvdel av kurset.

Se mer om obligatoriske aktiviteter her .

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Emnet er samordnet med andre estetiske emner på andre studieprogrammer, dvs slik at det ikke er overlapp i pensum, og dermed slik at disse emnene kan supplere hverandre innenfor oppbygningen av forskjellige bachelorgrader. Dette gjelder: KUN2000 – Estetikkens historie - Estetikkens historie, Studieprogram for Arkeologi, kunsthistorie og konservering, og det gjelder: EST1000 – Introduksjon til estetikk - Introduksjon til estetikk / og EST2000 – Moderne estetisk teori - Estetisk teori ved Estetikkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Emnet nedlegges fra og med våren 2014, men vil bli erstattet av FIL2104 - Filosofisk estetikk.

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)