Dette emnet er nedlagt

FIL2206 – Fordypning - Tanke, tolkning og kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Er en samtale en bestemt type interaksjon mellom deltakerne? I så fall, på hvilken måte? Er tolkning av mening og stillingtaking til gyldigheten av den tolkede meningen to separate prosesser, eller to uatskillelige sider av samme forløp? Er samtalens rasjonalitet en strukturell egenskap ved samtalen, eller noe som bestemmes av egenskaper ved de konkrete deltakerne? Er samtale ensbetydende med utveksling av verbalspråklige ytringer? Disse spørsmålene blir tatt opp til nærmere diskusjon på dette emnet.

Hva lærer du?

Du får en teoretisk forståelse av tolkning, dialog og kommunikasjon, men kurset vil også åpne for etiske og politiske refleksjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisninsgopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL1203 og 5 studiepoeng med FIL2203

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer med seminarundervisning.

Eksamen

Semesteroppgave som levers inn etter endt seminarrekke. Veiledning tilbys.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Emneevaluering høsten 2009

Annet

Undervises første gang høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Dette emnet utgår dessverre høsten 2012

Eksamen

Hver høst

Dette emnet utgår dessverre høsten 2012

Undervisningsspråk

Engelsk