Dette emnet er nedlagt

FIL4471 – Referanse, kontekst og talehandling med lite essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omfatter det samme som FIL2403 og utdyper dette

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere filosofiske problemstillinger relatert til emnets tematikk på en kritisk og godt faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen på 10-15 A4 sider med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur, og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisning

8 dobbelttimer forelesning felles med lavere grad som følges opp med 6 dobbelttimer seminar på masternivå. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Oppgaveteksten til skoleeksamen vil være på engelsk, og både skoleeksamen og essay skal skrives på engelsk.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Tidligere eksamensoppgaver

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervises første gang våren 2004

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2009

VIKTIG: Dette emnet legges ned etter våren 2012, men innholdet vil tidvis kunne videreføres under FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (nedlagt).

Eksamen

Vår 2011

Vår 2009

Undervisningsspråk

Engelsk