Dette emnet er nedlagt

FIL4631 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1872-1970), og Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Det som karakteriser denne typen filosofi er at den setter språket og dets analyse i sentrum. Det er også typisk for den å knytte bånd til naturvitenskapene. Denne arven har vært videreutviklet i forskjellige retninger: f.eks. den logiske positivismen, den «sene Wittgensteins filosofi» og ordinary language filosofien, samt den senere språkfilosofien til f.eks. Willard Van Orman Quine, Donald Davidson og Saul Kripke. Det legges vekt på å trekke linjer gjennom historien og helt frem til våre dager.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Studenter tatt opp til andre programmer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL1503 og FIL2503 – Kontinentalfilosofi (nedlagt).
Overlapper 10 studiepoeng med FIL2506 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL2506 og FIL4630.

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen samt et lite essay som leveres etter avsluttet undervisning. Skoleeksamen er den samme som for FIL4630. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Studentene vil kunne få noe veiledning i forbindelse med essayskrivingen. For nærmere informasjon, se filosofiprogrammets nettside om oppbygning og gjennomføring.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Emnet tilbys annenhver høst

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Engelsk