Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra 1600-1800. I denne perioden så det moderne vitenskapelige verdensbilde dagens lys og mange av de problemstillinger som fremdeles knyttes til filosofien rundt moral og samfunn ble formulert.

Sentrale aktører her er Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume innen metafysikk og erkjennelsesteori; Hobbes, Grotius, Locke, Hume, Smith og Kant, innen etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • ha en utdypet forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • ha en viss kjennskap til debatten omkring dette temaet
  • kunne redegjøre sammenhengende og klart for hovedtrekk ved temaet
  • kunne drøfte temaet på en noenlunde selvstendig og kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen foregår sammen med studenter på FIL4600. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte og aktiv deltakelse (du må være tilstede minimum 9 av 12 ganger med mindre gyldig dokumentasjon for fravær fremvises). (Dette kravet utgår våren 22 grunnet smittesituasjonen, men vil kunne bli erstattet med noe annet. Informasjon legges i så fall ut i januar).
  • To korte, skriftlige oppgaver som leveres i Canvas.
  • Ukentlig deltakelse i Canvas (hver uke med unntak av uke 1 må du besvare et et spørsmål i Canvas til ukas pensumtekst(er)).
  • Utkast til semesteroppgaven som du leverer i Canvas.

Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera.

Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for at man kan gå opp til eksamen.

For nærmere informasjon om vurderingen av semesteroppgaven, se sensorveiledningen: Sensorveiledning, våren 2022

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Periodisk emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir dessverre ikke tilbudt våren 21.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk