FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Freud og Husserl.

Alle disse tenkerne virket på det europeiske kontinentet og satte i gang de strømmingene som i stor grad har preget filosofien der siden: fenomenologien og eksistensialismen, og post-strukturalismen representert ved f. eks. Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida. Man bruker gjerne «kontinental filosofi» som en fellesbetegnelse på denne tradisjonen, selv om ikke alle filosofer på kontinentet har sluttet seg til den og selv om den har tilhengere utenfor det europeiske kontinentet.

Det blir vektlagt å trekke tråder i historien og påpeke berøringspunkter med den engelskspråklige filosofien.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha tilegnet seg en dypere kunnskap om og forståelse av filosofiske strømminger og idéer som har satt dype spor i vestens kultur og i høy grad er virksomme i samtidens tenkning
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur innefor dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

 

Undervisning

12 dobbelttimer med forelesninger og seminarundervisning. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene både i form av regelmessig fremmøte samt deltakelse i diskusjoner, innlegg og liknende. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Du må levere 8 av 10 korte, ukentlige 'papers' (ca 1 side) som skal lastes opp i Canvas.

Den obligatoriske aktiviteten er gyldig bare det semestret emnet tilbys.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

En semesteroppgave på 10-12 sider à ca 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Innlevering i Inspera.

Det er en forutsetning for å få avlegge eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Sensorveiledning våren 2019.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)