GRE4407 – Greske moralfilosofiske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning og drøfting av utvalgte tekster av moralfilosofisk relevans fra klassisk og etterklassisk tid, I tillegg til filosofiske tekster kan også tekster av andre slag trekkes inn, f.eks.anekdoter og oppdragende diktning og retorikk. Til sammen utgjør pensum ca. 100 sider* gresk tekst.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Fortrolighet med antikk gresk moralfilosofisk vokabular og filosofiske og folkelige moralfilosofiske oppfatninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelor grad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen gis som 14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • hjemmeoppgave omtrent midtveis i semesteret

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave (maks 10 sider à 2300 tegn).

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Eksamen

  Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

  Undervisningsspråk

  Norsk (engelsk på forespørsel)