IDE3950 – Humanistisk formidling - idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På IDE3950 vil du få øving og opplæring i formidling av humanistisk/idéhistorisk fagkunnskap. Arbeidet skjer i skriveverksteder, i arbeidsgrupper og individuelt. På skriveverkstedet jobber du med ulike former for skriving som du så jobber videre med i arbeidsgrupper og individuelt mellom hvert skriveverksted. Du vil få prøve deg på ulike former for humanistisk og idéhistorisk formidling gjennom møte med ulike redaksjoner og oppdragsgivere. Emnet fokuserer på selve prosessen det er å skrive.

Hva lærer du?

  • å jobbe med skriftlig formidling av et humanistisk/idéhistorisk materiale/kunnskap.
  • å håndtere, sammenfatte og fremstille et komplekst fagstoff på en forståelig måte
  • å reflektere over ulike formidlingssjangre, og din egen kompetanse som humanist/idéhistoriker
  • øvelse i å gi tilbakemelding på andres skriftlige arbeider
  • øvelse i å skrive for et bestemt publikum / en bestemt publikasjon

Opptak og adgangsregulering

Hvis du ønsker å søke plass på emnet sender du en e-post til henvendelser@ifikk.uio.no med emnetittel "IDE3950".

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha opptak på et bachelorprogram og ha bestått 80 studiepoeng samt Exphil og Exfac for å kvalifisere til opptak på emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør tas i løpet av 5. semester av studieforløpet, og anbefales særlig som alternativ til utenlandsopphold.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen på dette emnet består av 8 skriveverksteder hvor du forutsettes å delta, i og med at vi arbeider med selve prosessen som skrivearbeidet utgjør. Det innebærer også at du må påregne å delta i arbeidsgrupper og jobbe med tekster på egen hånd mellom hvert skriveverksted. For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha deltatt på seminarene og levert inn de ulike skriftlige arbeidene fortløpende gjennom semesteret, samt deltatt i hverandreveiledningen, og i arbeidsgruppene som møtes mellom hvert skriveverksted. De obligatoriske aktivitetene er knyttet til seminarene og de studentdrevne arbeidsgruppene mellom skriveverkstedene.

Eksamen

Mappe bestående av 3 arbeider i 3 ulike sjangere på opp til 15 sider à 2.300 tegn totalt, ikke medregnet litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk