Dette emnet er nedlagt

IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I løpet av emnet skal du komme videre med utviklingen og bearbeidelsen av ditt eget masterprosjekt. Det er mye egenarbeid knyttet til emnet, men også fokus på det faglige fellesskapet med dine medstudenter og lærere i intensivseminarer viet til framlegg, diskusjon og kritikk av masteroppgavene.

Hva lærer du?

  • praktisk arbeid med masteroppgaven
  • dypere kunnskap om metode- og analysetradisjoner innenfor idéhistorie
  • akademisk skrivning og vitenskapelig analyse på større oppgave og materiale
  • bli bevisst idehistoriske problemstillinger knyttet til din oppgave
  • drøfte teksten din, motta veiledning og kritikk fra faglærer og medstudenter (fagfellevurdering)
  • opptre som kommentator til andre studenters tekster (fagfellevurdering)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak på masterprogrammet i idéhistorie for å kunne ta dette emnet. Du tar emnet i tredje semester av masterstudiet med mindre du har søkt om og fått innvilget redusert studieprogresjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (nedlagt) for å kunne ta dette emnet.

Undervisning

Undervisningen gis som intensiveseminarer. Din skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Du veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av medstudenters arbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • deltagelse på undervisningen

Har du ikke anledning til å være med på ett av intensivseminarene må du søke om dispensasjon. Søknaden må begrunnes. Dispensasjonssøknader vil behandles etter samme regler som eksamen (jfr § 5.5 og 7.6.5 i forskrift om studier og eksamen ved UiO)

Eksamen

Eksamensformen er mappevurdering med innholdet:

  • framlegg av egen tekst til diskusjon og vurdering
  • kommentar til minst en annen students tekst

For å bli vurdert må du ha fulgt det obligatoriske undervisningsopplegget.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Høsten 2015 er siste gang emnet går. Trekk fra emnet er ensbetydende med inndragning av studierett på masterprogrammet i idehistorie siden studieprogrammet er satt under utfasing fra høsten 2014.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Emnet gis siste gang høsten 2015.

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk